Svētceļojums uz Svēto Zemi

02.05.2019. - 10.05.2019

Jeruzaleme, Betlēme, Galilejas Kāna, Tabora kalns, Nācarete, Jordāna, Raudu mūris, Nāves jūra.                 

Programma Izraela *

Svētceļojums uz Svēto Zemi

02.11.2019. - 10.11.2019

Jeruzaleme, Betlēme, Galilejas Kāna, Tabora kalns, Nācarete, Jordāna, Raudu mūris, Nāves jūra.

Programma Izraela *

www.shalomisrael.lv lapas stūra jebkāda veida pārpublicēšana
bez autora rakstveida piekrišanas ir stingri aizliegta!

 .